Bạn đang ở tại:---Chúc mừng sinh nhật Đội Công tác xã hội (21/10/2009 – 21/10/2020)

Chúc mừng sinh nhật Đội Công tác xã hội (21/10/2009 – 21/10/2020)

“VỀ NGHE ĐỘI KỂ” – sau hành trình 11 năm

(21/10/2009 – 21/10/2020)

Hôm nay đây, một ngày đặc biệt với Đội và tất cả anh em áo xanh – Đội CTXH chính thức tròn 11 tuổi, đánh dấu cho hành trình 11 năm “Chung tay góp lửa yêu thương”.

Đội chỉ muốn nói vài lời:

– Đội ơi! Tuổi mới phát triển, vững mạnh và thành công hơn nữa.

– Anh em ơi! Đoàn kết, thấu hiểu và cùng nhau chặng đường phía trước nhé.

Một lần nữa “Chúc mừng sinh nhật Đội lần thứ 11”. Chúc đến Ban điều hành giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết nơi ngực trái, đoàn kết một lòng xây dựng Đội.

Chúc anh em áo Xanh luôn “Xanh” như màu áo, đồng hành, hỗ trợ nhau. Cùng Đội mang yêu thương lan tỏa đến muôn nơi.

2020-11-06T22:37:14+00:00 21/10/20|

Leave A Comment