Bạn đang ở tại:---CLB Sách và Hành động GTS tuyển thành viên GEN 4.0

CLB Sách và Hành động GTS tuyển thành viên GEN 4.0

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Sách và Hành Động GTS xin chúc mừng các bạn sinh viên đã trở thành 1 trong những thành viên của “nhà chung” Sách và Hành Động GTS.

Bạn sinh viên nào có tên thì liên hệ lại fanpage CLB (https://www.facebook.com/svdh.gts) để được chính thức thêm vào nhà chung liền và ngay nhé!

Còn những bạn không có tên thì cũng đừng buồn nha, bởi vì CLB của chúng mình sẽ còn rất nhiều hoạt động mở mà mọi người có thể đăng kí tham gia trong thời gian sắp tới.

Kết quả cụ thể như sau:

Cùng xem lại buổi tuyển thành viên vừa qua nữa nhé!

2019-10-04T17:51:53+00:00 18/09/19|

Leave A Comment