Bạn đang ở tại:-, Tuyển dụng, Đào tạo - Học tập-Công ty DEK Technologies tổ chức Open Day – Chương trình tham quan doanh nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin

Công ty DEK Technologies tổ chức Open Day – Chương trình tham quan doanh nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin

Link đăng ký tham gia chương trình: https://tinyurl.com/y9e3db5k

File gốc đính kèm từ công ty tại tại đây.

2018-10-22T10:01:05+00:00 19/09/18|

Leave A Comment