Bạn đang ở tại:---Đại hội đại biểu lần 1 nhiệm kỳ 2019-2022 Viện Cơ khí thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu lần 1 nhiệm kỳ 2019-2022 Viện Cơ khí thành công tốt đẹp

Ngày 22/9/2019 vừa qua, tại Hội trường A cơ sở chính của Nhà trường đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Cơ Khí lần 1 nhiệm kỳ 2019-2022 với 175 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên đang công tác và học tập tại Viện. Đây là kỳ đại hội đầu tiên khi Nhà trường cơ cấu lại tổ chức của Viện Cơ khí được hình thành từ 02 khoa là Cơ khí và Kỹ thuật tàu thủy trước đây.

Dự Đại hội Viện Cơ Khí có các khách mời:

– Đồng chí Nguyễn Đức Chiến, Phó Bí thư Đoàn Trường.

– Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

– Thạc sĩ Huỳnh Văn Chính, Phó Viện Trưởng Viện Cơ Khí.

Đại hội đã tiến hành tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2017-2019, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2019 và đề ra phương hướng, mục tiêu, các chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019-2022.

Các đại biểu cũng thảo luận góp ý văn kiện đại hội nhằm đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả nâng chất lượng hoạt động của đoàn viên, thanh niên của VIện.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Viện Cơ khí gồm 15 đồng chí.

Nhân dịp này, Đại hội cũng tuyên dương những cán bộ Đoàn đã có đóng góp tốt cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Viện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội đại biểu Đoàn Viện Cơ Khí đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện Đoàn viên và sinh viên GTS rất nhất trí với nhau về ý chí, nguyện vọng phấn đấu học tập, nghiên cứu và rèn luyện đạo đức đi lên ngày một tiến bộ.

2019-10-04T17:57:00+00:00 23/09/19|

Leave A Comment