Bạn đang ở tại:-, Tin Tức, Đào tạo - Học tập-Đăng ký tham gia cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UT YOUNG LOGISTICS TALENTS)

Đăng ký tham gia cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UT YOUNG LOGISTICS TALENTS)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

 Số: 27 – TB/ĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký tham gia cuộc thi Tài năng trẻ Logistics
Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
UT YOUNG LOGISTICS TALENTS

————-

Căn cứ kế hoạch của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM về việc tổ chức cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh – UT YOUNG LOGISTICS TALENTS.

Căn cứ thể lệ cuộc thi “Vietnam Young Logistics Talents 2018” toàn quốc.

Nay Văn phòng Đoàn trường thông báo đến toàn thể sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh về việc tham gia cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh UT YOUNG LOGISTICS TALENTS như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hình thức và nội dung cuộc thi:

Thành viên đăng ký dự thi sẽ được hỗ trợ tiếp cận tài liệu huấn luyện nhận thức và tài liệu tham khảo qua cổng thông tin chuyên môn do Ban Tổ chức toàn quốc cung cấp.

Cuộc thi cấp trường sẽ tổ chức thành 02 vòng:

2.1. Vòng loại: Thi trắc nghiệm trực tuyến

Các thí sinh tham gia phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên trang web do BTC cuộc thi toàn quốc cung cấp, bao gồm các lĩnh vực như sau: IQ, EQ, Kiến thức chung, Hội nhập quốc tế, Tổng quan về logistics.

Sinh viên trường tham gia làm bài thi theo cá nhân. Vòng loại sẽ tìm ra 20 bạn có kết quả thi cao nhất tham gia vòng Chung kết cấp Trường.

Thời gian diễn ra: (Ban Tổ Chức cấp trường sẽ thông báo sau khi Ban Tổ Chức toàn quốc công bố).

2.2. Vòng chung kết:

20 thí sinh vượt qua vòng loại được chia thành 5 đội để thi đối kháng trên sân khấu với 3 phần thi:

Phần 1 (Chào sân): Clip 5 phút giới thiệu về đội, về trường, hoạt động đào tạo/ nghiên cứu có liên quan tới logistics.

Phần 2 (Kiến thức): Các đội trả lời 25 câu trắc nghiệm

Phần 3 (Tinh hoa): Các đội bốc thăm lấy 1 case study, sau đó có 5 phút thảo luận, và trình bày giải quyết tình huống trong 5 phút.

Thời gian diễn ra: Ngày29/09/2018 tại Cơ sở 1 Trường ĐH GTVT TP.HCM

3. Đăng ký tham gia:

– Đối với các bạn đã có nhóm: Mỗi nhóm 04 người, đại diện nhóm đăng ký theo đường dẫn sau: http://bit.ly/2AOz9Tr 

– Đối với các bạn chưa có nhóm hoặc nhóm chưa đủ người:

Ban Tổ chức cấp trường sẽ tổng hợp và ghép nhóm cho các bạn. Các bạn đăng ký theo đường dẫn sau: https://goo.gl/forms/uXJVBU9DUZRtiYLH2

– Thời hạn đăng ký: Từ ngày 08/8/2018  đến 17 giờ 00  ngày 29/ 8/2018.

4. Thông tin về cuộc thi cấp toàn quốc:

https://www.facebook.com/VYLT2018/

5. Liên hệ:

Một số nội dung trong thông báo có thể được điều chỉnh để phù hợp theo yêu cầu của Ban Tổ chức toàn quốc. Nếu có sự thay đổi, Ban Tổ Chức cấp trường sẽ thông báo theo đường dẫn:

https://www.facebook.com/groups/345510102654574/  

Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Nguyễn Đức Chiến – Chuyên viên Đoàn Thanh niên Trường Thanh niên, Trưởng Ban Tổ chức cấp trường, điện thoại liên hệ: 0965.674.786 hoặc 02835.124.157.

Trân trọng.

Nơi nhận:

– Đảng uỷ-Ban Giám hiệu (để b/c);

– TS. Đồng Văn Hướng, PBT Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng (để b/c);

– Thường trực Đoàn trường (để b/c);

– Ban Quản trị website (để t/b);

– Như Đối tượng thông báo;

– Lưu VT.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

2018-10-22T10:02:22+00:00 13/08/18|

Leave A Comment