Bạn đang ở tại:---Đăng ký tham gia Festival Khoa Công trình giao thông lần thứ 17 với chủ đề “Feel the Light”

Đăng ký tham gia Festival Khoa Công trình giao thông lần thứ 17 với chủ đề “Feel the Light”

Đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/2nxogj3

Thời gian nhận đăng ký: từ 20g00 ngày 02/10/2019 đến 20g00 ngày 11/10/2019.

Riêng đối với sinh viên Khoa Công trình giao thông có thể đăng ký trực tuyến thông qua link đăng ký hoặc liên hệ Ban Cán sự lớp để đăng ký. Ban Cán sự lớp tổng hợp danh sách gửi về truyenthong.bchctgt@gmail.com chậm nhất 20g00 ngày 11/10/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-10-16T14:55:02+00:00 30/09/19|

Leave A Comment