Bạn đang ở tại:-, CLB Sách và Hành động GTS, Tin Tức, Đào tạo - Học tập-Đăng ký tham gia Hội thảo hướng dẫn kỹ năng Đọc hiểu nhanh Speed Reading 2019

Đăng ký tham gia Hội thảo hướng dẫn kỹ năng Đọc hiểu nhanh Speed Reading 2019

Đường dẫn đăng ký hội thảo:             http://bit.ly/speedreading2019

 

2019-11-19T10:17:26+00:00 13/11/19|

Leave A Comment