Bạn đang ở tại:-, Tuyển dụng, Đào tạo - Học tập-Đưa vào sử dụng mục TUYỂN DỤNG trên website mới

Đưa vào sử dụng mục TUYỂN DỤNG trên website mới

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường;

Nhằm làm tốt hơn công tác thông tin, hỗ trợ người học tìm kiếm thông tin về học bổng ngoài ngân sách, chương trình tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước,

Từ ngày 01/3/2020, Nhà trường chính thức đưa vào sử dụng chuyên mục “Học bổng – Việc làm” trên website Nhà trường tại địa chỉ  http://hbvl.ut.edu.vn

Chuyên mục Tuyển dụng trên trang Tập san sinh viên sẽ được chính thức chuyển hướng về trang mới sau tháng 3/2020. 

Trân trọng thông báo !

 

2020-07-10T14:42:07+00:00 01/03/20|

Leave A Comment