Bạn đang ở tại:---Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2019

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2019

GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN 2019

Chủ đề: Chuỗi giá trị nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

MỤC ĐÍCH GIẢI THƯỞNG

– Tìm kiếm, vinh danh, ươm mầm những tài năng kinh doanh trẻ có tố chất của một doanh nhân, góp phần đào tạo những doanh nhân tương lai biết kinh doanh chân chính, vừa làm giàu cho bản thân, vừa góp phần xây dựng nền kinh tế quốc gia vững mạnh.

– Truyền bá tư tưởng làm giàu “trung thực – hiếu nghĩa” của danh nhân Lương Văn Can (người thầy của giới doanh nhân Việt Nam) đến giới trẻ.

– Tạo điều kiện cho những Dự án kinh doanh khả thi có cơ hội trở thành hiện thực.

– Thúc đẩy và phát triển phong trào Quốc gia Khởi nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP về việc Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

– Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV theo Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Sinh viên Việt Nam các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

LĨNH VỰC DỰ THI:

Tất cả các lĩnh vực tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm: nuôi/trồng, thu mua, chế biến, phân phối, tiếp thị, tài chính, …

LỘ TRÌNH THI:

Thí sinh đăng ký thi tại website: www.luongvancan.vn

Vòng 1: Ý tưởng kinh doanh, tư tưởng làm giàu của danh nhân Lương Văn Can và khả năng Anh ngữ.

Thời gian thi: Từ ngày 9/5 – 15/6/2019;

Nội dung và hình thức: Theo form của Ban tổ chức.

Tiêu chí chấm điểm: Tính sáng tạo của ý tưởng; tính khả thi; hiểu biết về tư tưởng, triết lý kinh doanh của Danh nhân Lương Văn Can.

Vòng 2: Xây dựng đề án kinh doanh

Thời gian: Từ ngày 25/6 – 31/7/2019;

Hình thức thi: Viết đề án kinh doanh.

Tiêu chí chấm điểm:  Tính sáng tạo của ý tưởng; tác động xã hội và tính khả thi ( Đánh giá về thị trường, kế hoạch sản xuất, phát triển sản phẩm, kế hoạch Marketing bán hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự…).

Vòng 3: Học kỳ doanh nghiệp và Bảo vệ đề án tranh giải Nhất – Nhì – Ba

Thời gian thi: Từ ngày 5/8 – 15/9/2019;

Hình thức thi: Thuyết trình tại hội trường.

Tiêu chí chấm điểm: Kỹ năng trình bày; Trả lời phản biện; Luận về đạo làm giàu Lương Văn Can trong đề án.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Đối với các đề án đăng ký dự thi:

01 Giải NHẤT: 300,000,000VND gồm 100 triệu tiền mặt và gói truyền thông khi đề án đi vào thực tiễn trị giá 200 triệu đồng trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn.

01 Giải NHÌ: 250,000,000VND gồm 50 triệu tiền mặt và gói truyền thông khi đề án đi vào thực tiễn trị giá 200 triệu đồng trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn.

01 Giải BA: 230,000,000VND gồm 30 triệu tiền mặt và gói truyền thông khi đề án đi vào thực tiễn trị giá 200 triệu đồng trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn.

2. Đối với các đề án đăng ký gọi vốn đầu tư:

Gói truyền thông khi đề án đi vào thực tiễn trị giá 100 triệu đồng trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn.

MỘT SỐ LƯU Ý:

Thí sinh dự thi có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (1 nhóm tối đa là 3 thành viên).

Đối với các bạn sinh viên người Việt ở nước ngoài có thể có sinh viên người nước ngoài tham gia nhóm.

Các đề án đã đoạt Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can các mùa giải trước không được tham dự lại trong tất cả các mùa giải sau.

Các dự án đạt giải nhất, nhì, ba tại các cuộc thi khởi nghiệp khác chỉ được tham gia phần đăng ký gọi vốn sau khi làm bài luận về đạo đức kinh doanh của cụ Lương Văn Can. Ban tổ chức chọn 20 dự án vào tham gia gọi vốn.

Đề án dự thi phải không tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước và trong thời gian diễn ra Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2019. Trong quá trình chấm giải và sau khi có kết quả, nếu phát hiện đề án dự thi hay đoạt giải vi phạm điều này, Ban Tổ chức sẽ loại đề án khỏi cuộc thi, hủy kết quả.

Thí sinh có thể đề nghị bảo lưu kết quả để tham gia mùa thi sau trong trường hợp đề án đã được vào Vòng 2 nhưng vì lý do khách quan không thể dự thi. Đơn đề nghị bảo lưu do Ban Tổ chức duyệt.

2019-06-07T09:19:41+00:00 16/05/19|

Leave A Comment