Bạn đang ở tại:---Hội thảo “Career path and Opportunities in Logistics” và xét, trao học bổng cho tân sinh viên khoá 2020 từ Tập đoàn Indo-Trans Logistics (ITL)

Hội thảo “Career path and Opportunities in Logistics” và xét, trao học bổng cho tân sinh viên khoá 2020 từ Tập đoàn Indo-Trans Logistics (ITL)

Đăng ký tham gia hội thảo tại: https://bom.to/Kz01Kmt

Danh sách sinh viên trúng tuyển có mức điểm cao được Nhà trường gửi cho Tập đoàn ITL tại đây.

 

2020-11-27T15:32:04+00:00 03/11/20|

Leave A Comment