Bạn đang ở tại:---Kết quả tuyển thành viên các ban hoạt động

Kết quả tuyển thành viên các ban hoạt động

Ngày chủ nhật vừa qua (11/11/2018), CLB Tiếng Anh đã tổ chức thành công buổi tuyển thành viên ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2018-2019.

Với bản lĩnh và lòng yêu mến CLB mà tất cả các bạn tham gia đã hoàn thành xuất sắc những thử thách của các vòng thi mà ban chủ nhiệm đưa ra.

Để được sự thành công ngày hôm đó CLB Tiếng Anh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những bạn đã tham gia buổi ứng tuyển. Chính các bạn đã tiếp thêm động lực cho ban chủ nhiệm để tiếp tục phát triển CLB.

Lời cảm ơn tiếp theo CLB Tiếng Anh muốn dành đến tất cả các thành viên ban chủ nhiệm đã góp sức tổ chức thành công ngày tuyển chọn vào hôm đó.

Và sau đây, CLB xin được công bố danh sách 08 bạn đã trúng tuyển. Các bạn sẽ phải trải qua một thử thách nữa, đó là “khoá thử việc” 03 tháng. Hi vọng các bạn sẽ chứng tỏ được mình trong khoảng thời gian này nhé!

1. My full name is Phạm Thị Thu Hiền. I’m from KT18B. I’m interested in travelling alone, reading books and listening to ballad music. I admire Bill Gates because of his talent. One of the popular sayings of him that I like is “Life is not fair, get used to it”. Facebook: Thu Hiền.

2. Full name: Hoàng Xuân Hiệu

Class: IEC18PLA

Hobbies: Listen to a variety of songs (US-UK pop, edm), Big fan of Marvel Movies, Travel to many places within and outside of the country

Facebook: Hoàng Xuân Hiệu.

3. My full name is Nguyễn Trương Minh Khôi. I am from QL17CLCB. I love enjoying music, playing games and swimming. Facebook: Khoi Minh.

4. Full name: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Class: QL17A

Hobbies: listening to music, singing, travelling, going shopping, playing adventurous games …

Favorite saying: Stars cannot shine without darkness.

Facebook: Mai Nguyen.

5. Full name: Phan Lê Uyên Nghi

Class: QL18B

Hobbies: listening to music, watching films and reading novels

Favorite saying: “If you can dream, you can do it.” – Walt Disney

Facebook: Nghi Phan.

6. Full name: Nguyễn Lan Phương 

Class : KT16A / QL16CLCA 

Hobbies : Reading novels ( crime, detective… ), Listening chamber and classical music, playing chess… 

Favourite saying: The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working – William James

Facebook: Nguyen Phuong.

7. Full name: Ngo Cuong Trang

Class: KQ18A

Major: Construction Economics

Status: Single

Hobbies: reading books, playing sports, listening to music, playing guitar, going out with friends at weekend… so on…

Favourite saying:” Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream”.

Facebook: Cường Tráng Ngô.

8. Full name: Phan Thi Tuong Vi

Class: KT17A

Hobbies: I would describe myself as a bookworm, a dog person, an amateur multi-linguist, and a sightseer.

Favorite saying: “Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.” – Eleanor Roosevelt

Facebook: Tuong Vj Phan.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh của chương trình tuyển thành viên vừa qua nào !

2019-01-04T09:41:22+00:00 18/11/18|

Leave A Comment