Bạn đang ở tại:---Kết quả Vòng 2 Festival Khoa Công trình giao thông lần thứ 17 – 2019

Kết quả Vòng 2 Festival Khoa Công trình giao thông lần thứ 17 – 2019

VÒNG LỘ DIỆN – PHẦN THI “MR&MISS CONSTRUCTION – FESTIVAL 2019

Thời gian: 12g30 – 03/11/2019.

Địa điểm: Hội trường K (CS3).

Trải qua 2 vòng thi Casting và Tinh Hoa, Festival Khoa Công trình giao thông năm 2019 đã đi được một nửa chặng đường. Những thí sinh tài năng nhất đang dần lộ diện để tiến vào Đêm Chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2019 sắp tới. 

Xin chúc mừng 19 thí sinh tài năng của phần thi “Mr&Miss Construction” đã vượt qua vòng Casting và bước vào Đêm Chung kết.

 

 

2019-11-19T10:17:17+00:00 04/11/19|

Leave A Comment