Bạn đang ở tại:---Khoa Kỹ thuật xây dựng tổ chức Hội thao sinh viên năm 2019

Khoa Kỹ thuật xây dựng tổ chức Hội thao sinh viên năm 2019

 

Trải qua một thời gian ngắn nhưng đến nay Hội thao truyền thống năm 2019 của sinh viên khoa Kỹ thuật xây dựng đã thành công tốt đẹp. 

Kết thúc hội thao, các giải thưởng lần lượt đã thuộc về các tập thể sau: 

Giải nhất môn Bóng đá thuộc về Cựu vô địch – tập thể lớp NM16. 

Giải nhất môn Kéo co thuộc về tập thể lớp CX19A.

Giải nhất môn Nhảy bao bố thuộc về tập thể lớp CX18E. 

Giải nhất môn Nhảy dây thuộc về tập thể lớp KC17.

Các tập thể lớp với những thành tích khác đừng buồn nha, chúng ta sẽ gặp nhau vào năm sau nhé!

 

2019-12-23T22:03:28+00:00 23/12/19|

Leave A Comment