Bạn đang ở tại:--Video kỷ yếu
Video kỷ yếu 2018-11-09T23:26:07+00:00

Kỷ yếu tốt nghiệp lớp TD14

TD14

Kỷ niệm lớp QL14B

Khoa Kinh tế vận tải

Kỷ niệm lớp KX14B

Kỷ niệm lớp KX14B

Khoa Kinh tế vận tải

GTS

Thanh xuân bạn và tôi

Kỷ niệm học quân sự lớp KQ13D

Kỷ niệm học quân sự lớp KQ13D

Khoa Kinh tế vận tải

Phóng sự chụp hình kỷ yếu lớp KT12D

Phóng sự chụp hình kỷ yếu lớp KT12D

Khoa Kinh tế vận tải

Kỷ niệm học quân sự lớp KQ12D

Kỷ niệm học quân sự lớp KQ12D

Khoa Kinh tế vận tải

Kỷ niệm lớp XC10B

Kỷ niệm lớp XC10B

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Lớp KT08B

Lớp KT08B

Sau 01 năm tốt nghiệp