Bạn đang ở tại:--Ngập ở Tp.Hồ Chí Minh, trong cống thoát nước có gì ?

Ngập ở Tp.Hồ Chí Minh, trong cống thoát nước có gì ?

 

Nguồn: Tin nóng 24 tối ngày 13/12/2018, Tuổi Trẻ Online (http://tv.tuoitre.vn).

2019-01-15T15:47:29+00:00 03/01/19|

Leave A Comment