Bạn đang ở tại:--Ngày hội Tuyển dụng và Thông tin việc làm tháng 10-2018

Ngày hội Tuyển dụng và Thông tin việc làm tháng 10-2018

Thông tin tuyển dụng các vị trí việc làm tháng 10-2018 được cập nhật ở dưới, các bạn chọn vào hình để truy cập các thông báo từ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh: 

 

2018-10-30T11:08:36+00:00 15/10/18|

Leave A Comment