Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Khởi nghiệp
Nhân sự CLB Khởi nghiệp 2018-06-01T09:10:43+00:00

Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp.Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/stc.gtvt/

Email: stc.gtvt@gmail.com

Cơ cấu Ban vận động hiện nay bao gồm:

Trưởng Ban điều hành: Nguyễn Đình Quốc (điện thoại: 0934.170.396)

Phó Ban điều hành: Trần Thị Thùy (điện thoại: 01646.57.54.51)

Các thành viên chủ chốt: Trần Phương Nam, Nguyễn Huệ Khả.