Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Bóng đá
Nhân sự CLB Bóng đá 2018-01-11T15:17:59+00:00

 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng đá:

Nguyễn Hữu Duy Tài

Điện thoại: 0985 751 177

Facebook: https://www.facebook.com/tai.nguyenhuuduy

Phó Chủ nhiệm:

Trần Trọng Luân

Điện thoại: 0164 340 84 00

Facebook: https://www.facebook.com/tranluan.trong

Phụ trách truyền thông:

Phạm Ngọc Sơn

Điện thoại: 0163 980 85 55