Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Giai điệu trái tim
Nhân sự CLB Giai điệu trái tim 2018-08-01T10:27:14+00:00

Danh sách Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 9 năm học (2018-2019): 

1. Chủ nhiệm: Lê Nguyễn Bảo Thư

2. Phó Chủ nhiệm (mảng Nhạc cụ): Bao Công Huỳnh

3. Phó Chủ nhiệm (mảng Văn nghệ): Yến Nhi

4. Thành viên Ban Chủ nhiệm: Võ Đức Trọng và Duong Lee