Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Kỹ năng
Nhân sự CLB Kỹ năng 2019-04-23T22:21:59+00:00

Danh sách Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ năng nhiệm kỳ 2019 – 2021 gồm:

1. Đồng chí Võ Hoàng Sang

2. Đồng chí Nguyễn Thị Tú Oanh

3. Đồng chí Trần Thanh Phong

4. Đồng chí Lê Quang Long

5. Đồng chí Nguyễn Minh Lam

6. Đồng chí Bùi Thanh Phong

7. Đồng chí Nguyễn Thanh Hằng