Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Sách và Hành động GTS
Nhân sự CLB Sách và Hành động GTS 2019-01-03T13:31:00+00:00

Nhân sự Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động GTS

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2018 – 2019 gồm có: 

Chủ nhiệm: Đỗ Thành Nam

Thành viên Ban chủ nhiệm: Nguyễn Khánh Linh

Trưởng ban Tài chính – Nhân sự: Nguyễn Vương Hồng Thuỷ

Trưởng ban Truyền thông – Kỹ thuật: Đặng Hồng Quân

Trưởng ban Văn hóa – Sự kiện: Đỗ Thị Thu Trang

Phó ban Văn hóa – Sự kiện: Nguyễn Hải Tiến

Phó ban Văn hóa – Sự kiện: Nguyễn Thị My Ny

—————————————————————————————————————————————–

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2016 – 2017 gồm có: 

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Bảo

Phó Chủ nhiệm:

Phụ trách đối nội: Hoàng Như Hằng

Phụ trách đối ngoại: Phan Xuân Bảo

Trưởng ban Tài chính – Nhân sự: Nguyễn Thị Mỹ Nữ

Trưởng ban Truyền thông – Kĩ thuật: Hoàng Văn Phong

Trưởng ban Văn hoá – Sự kiện: Phan Bá Tuân