Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Sách và Hành động GTS
Nhân sự CLB Sách và Hành động GTS 2018-03-01T14:45:49+00:00

Nhân sự Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động GTS

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiện nay (nhiệm kì 2016 – 2017) gồm có: 

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Bảo

Phó Chủ nhiệm:

Phụ trách đối nội: Hoàng Như Hằng

Phụ trách đối ngoại: Phan Xuân Bảo

Trưởng ban Tài chính – Nhân sự: Nguyễn Thị Mỹ Nữ

Trưởng ban Truyền thông – Kĩ thuật: Hoàng Văn Phong

Trưởng ban Văn hoá – Sự kiện: Phan Bá Tuân