Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Sách và Hành động GTS
Nhân sự CLB Sách và Hành động GTS 2020-01-14T11:05:21+00:00

Nhân sự Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động GTS

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2020 – 2021 gồm có: 

Chủ nhiệm: Nguyễn Vương Hồng Thủy

Phó Chủ nhiệm:  Phạm Thị Thảo Nhi

   Nguyễn Thị My Ny

Thành viên Ban chủ nhiệm:  Nguyễn Khánh Linh

  Nguyễn Hải Tiến

  Thái Thu Hiền

Ban Tài chính Nhân sự:  Lê Thị Lý – Trưởng ban.

  Phạm Hồng Hạnh – Phó ban.

Ban Truyền thông Kĩ thuật:  Trần Phương Quang – Trưởng ban.

  Nguyễn Công Thành – Phó ban.

Ban Văn hoá sự kiện:   Võ Thị Thu Thảo – Trưởng ban.

Nguyễn Thị Tươi – Phó ban.

Nguyễn Thị Thanh Thảo – Phó ban.

—————————————————————————————————————————————–

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2018 – 2019 gồm có: 

Chủ nhiệm: Đỗ Thành Nam

Thành viên Ban chủ nhiệm: Nguyễn Khánh Linh

Trưởng ban Tài chính – Nhân sự: Nguyễn Vương Hồng Thuỷ

Trưởng ban Truyền thông – Kỹ thuật: Đặng Hồng Quân

Trưởng ban Văn hóa – Sự kiện: Đỗ Thị Thu Trang

Phó ban Văn hóa – Sự kiện: Nguyễn Hải Tiến

Phó ban Văn hóa – Sự kiện: Nguyễn Thị My Ny

—————————————————————————————————————————————–

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2016 – 2017 gồm có: 

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Bảo

Phó Chủ nhiệm:

Phụ trách đối nội: Hoàng Như Hằng

Phụ trách đối ngoại: Phan Xuân Bảo

Trưởng ban Tài chính – Nhân sự: Nguyễn Thị Mỹ Nữ

Trưởng ban Truyền thông – Kĩ thuật: Hoàng Văn Phong

Trưởng ban Văn hoá – Sự kiện: Phan Bá Tuân