Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Sống đẹp
Nhân sự CLB Sống đẹp 2018-04-24T18:19:19+00:00

Danh sách Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2018 – 2019 gồm các thành viên như sau: 

1. Thân Trọng Huy – Chủ Nhiệm

2. Đinh Ngọc Lâm – Phó Chủ Nhiệm

3. Phạm Bá Trường Vũ – Phó Chủ Nhiệm

4. Ngô Thị Khánh Huyền – Thành viên BCN

5. Trần Phước Minh – Thành viên BCN

6. Nguyễn Thị Huyên – Thành viên BCN

7. Đoàn Duy Hùng – Thành viên BCN