Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Sống đẹp
Nhân sự CLB Sống đẹp 2019-05-21T23:30:23+00:00

Danh sách Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2019 – 2020 gồm các thành viên như sau: 

Đ/c: Phạm Bá Trường Vũ – Chủ nhiệm CLB.

Đ/c: Phạm Ngô Mỹ Linh – Phó Chủ nhiệm CLB.

Đ/c: Đàm Thị Hương Trang – Phó Chủ nhiệm CLB.

Đ/c: Huỳnh Ngọc Thìn – Thành viên BCN CLB.

Đ/c: Lê Mỹ Uyên – Thành viên BCN CLB

Đ/c: Tô Hải Lâm – Thành viên BCN CLB.

Đ/c: Nguyễn Đức Thắng – Thành viên BCN CLB.

 

————————————————————————————————————-

Danh sách Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2018 – 2019 gồm các thành viên như sau: 

1. Thân Trọng Huy – Chủ Nhiệm

2. Đinh Ngọc Lâm – Phó Chủ Nhiệm

3. Phạm Bá Trường Vũ – Phó Chủ Nhiệm

4. Ngô Thị Khánh Huyền – Thành viên BCN

5. Trần Phước Minh – Thành viên BCN

6. Nguyễn Thị Huyên – Thành viên BCN

7. Đoàn Duy Hùng – Thành viên BCN