Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Sống đẹp
Nhân sự CLB Sống đẹp 2020-10-20T23:06:42+00:00

Danh sách Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2020 – 2021 gồm các thành viên như sau: 

1. Đ/c: Phạm Ngô Mỹ Linh – Chủ nhiệm CLB.

2. Đ/c: Đàm Thị Hương Trang – Phó Chủ nhiệm CLB.

3. Đ/c: Đặng Minh Nhân – Phó Chủ nhiệm CLB.

4. Đ/c: Lê Mỹ Uyên – Thành viên BCN CLB.

5. Đ/c: Tô Hải Lâm – Thành viên BCN CLB.

6. Đ/c: Huỳnh Thị Minh Hạnh – Thành viên BCN CLB.

7. Đ/c: Vũ Hoàng Khánh Linh – Thành viên BCN CLB.

8. Đ/c : Trần Phú Vinh – Thành viên BCN CLB.

9. Đ/c : Nguyễn Duy Hoàng Nam – Thành viên BCN CLB.

————————————————————————————————————-

Danh sách Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2019 – 2020 gồm các thành viên như sau: 

Đ/c: Phạm Bá Trường Vũ – Chủ nhiệm CLB.

Đ/c: Phạm Ngô Mỹ Linh – Phó Chủ nhiệm CLB.

Đ/c: Đàm Thị Hương Trang – Phó Chủ nhiệm CLB.

Đ/c: Huỳnh Ngọc Thìn – Thành viên BCN CLB.

Đ/c: Lê Mỹ Uyên – Thành viên BCN CLB

Đ/c: Tô Hải Lâm – Thành viên BCN CLB.

Đ/c: Nguyễn Đức Thắng – Thành viên BCN CLB.

————————————————————————————————————-

Danh sách Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kì 2018 – 2019 gồm các thành viên như sau: 

1. Thân Trọng Huy – Chủ Nhiệm

2. Đinh Ngọc Lâm – Phó Chủ Nhiệm

3. Phạm Bá Trường Vũ – Phó Chủ Nhiệm

4. Ngô Thị Khánh Huyền – Thành viên BCN

5. Trần Phước Minh – Thành viên BCN

6. Nguyễn Thị Huyên – Thành viên BCN

7. Đoàn Duy Hùng – Thành viên BCN