Bạn đang ở tại:-Nhân sự CLB Truyền thông
Nhân sự CLB Truyền thông 2018-09-08T13:54:23+00:00

Ban Chủ nhiệm nhiệm kì IV năm học 2018 – 2019

Chủ Nhiệm: Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Chủ Nhiệm: Phạm Thị Kiều Trinh 

Trưởng ban Tuyên truyền: Đỗ khả Quyên 

Trưởng ban Kỹ thuật: Trần Ngọc Khải 

Trưởng ban Văn hóa nghệ thuật: Phạm Lê khánh Nguyên 

Trưởng ban Ngoại giao: Trần Quốc Khánh 

Ban Ngoại giao là ban mới được thành lập trong nhiệm kỳ này.

——————————————————————————————–

Ban Chủ nhiệm nhiệm kì III năm học 2017 – 2018

Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Duy

Phó Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hà Tiên

Mai Thị Mộng Thúy

Trưởng ban Tuyên truyền: Ngô Thị Thạnh

Trưởng ban Kỹ thuật: Nguyễn Thành Lộc

Trưởng ban Văn hóa nghệ thuật: Phạm Thị Kiều Trinh

Trưởng ban Nhân sự – Hậu cần: Nguyễn Thị Thu Như

——————————————————————————————–

Ban Chủ nhiệm nhiệm kì II năm học 2016 – 2017

Chủ Nhiệm: Trần Quang Hải

Phó Chủ nhiệm: Phùng Gia Khánh; Nguyễn Thanh Duy

BCN: Ngô Thị Bích; Lê Hoài Nam; Nguyễn Văn Bảo

Trưởng ban Kỹ Thuật: Nguyễn Ngọc Tuấn

Trưởng ban Văn Hóa Nghệ Thuật: Trương Nguyễn Trường Nguyên

Trưởng ban Tuyên Truyền: Trần Ngọc Bảo Trâm

——————————————————————————————–

Ban Chủ nhiệm nhiệm kì II năm học 2015 – 2016

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thùy Dương

PCN: Võ Bảo Định; Trần Thị Kim Trinh

BCN:Trần Quang Hải; Phùng Gia Khánh; Phạm Hồng Phúc;Nguyễn Thanh Duy

Trưởng ban Kỹ Thuật: Phạm Đỗ Tuấn Anh

Trưởng ban Văn Hóa Nghệ Thuật: Trương Nguyễn Trường Nguyên

Trưởng ban Tuyên Truyền: Trần Thị Kim Thi