Loading...
Home 2017-11-16T17:36:47+00:00

Thông báo V/v Tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần I năm học 2016-2017

By | 17/08/17|Categories: Phong trào sinh viên, Đội Công tác xã hội|

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: 09/TB-ĐTN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.