Bạn đang ở tại:-, Tin Tức, Đào tạo - Học tập-Thông báo tổ chức kỳ thi Olympic Toán Sinh viên cấp Trường năm học 2018-2019

Thông báo tổ chức kỳ thi Olympic Toán Sinh viên cấp Trường năm học 2018-2019

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC KỲ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ thông báo số 01 ngày 22/08/2018 của Hội Toán học Việt Nam về việc tổ chức thi Olympic Toán Sinh viên và Học sinh năm 2019 lần thứ 26 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng – tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 04/2019.

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học GTVT TP. HCM, Bộ môn Toán – khoa Cơ bản phối hợp với Đoàn Thanh niên thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký và thi tuyển như sau:

1. Mục đích kỳ thi: Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy và khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đồng thời lựa chọn đội tuyển tham gia cuộc thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 27 năm 2019 tại Quảng Ngãi.

2. Nội dung thi: gồm 2 phần Đại số và Giải tích

Nội dung thi bám sát vào nội dung mỗi học phần Đại số, Giải tích 1.

Sinh viên đăng ký thi một trong hai phần hoặc cả 2.

Hai phần thi độc lập nhau.

3. Đối tượng tham gia: tất cả Sinh viên đang theo học tại trường có năng khiếu và yêu thích toán học.

4. Nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia đội tuyển: Sinh viên tham gia đội tuyển phải tuân thủ các quy định về thời gian và quy chế của Trường. Những sinh viên được chọn vào đội tuyển chính thức sẽ được hưởng các quyền lợi về thi Olympic như: được cộng điểm môn học tương ứng, được khen thưởng theo quy chế của Trường.

5. Thời gian, địa điểm và hình thức đăng ký: Sinh viên tham gia Olympic Toán năm học 2018-2019 đăng ký theo link:

https://docs.google.com/forms/d/1S3FRfY8dlX1eCgJFJ2ph8VdZc9cF0GjDGH8METRHiYw/edit#responses

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/12/2018.

6. Thời gian tổ chức thi tuyển cấp trường:

Thi tuyển trong ngày chủ nhật, 16/12/2018

Sáng thi Giải tích, từ 7h30 đến 10h30 phút.

Chiều thi Đại số, từ 13h30 đến 16h30 phút.

Thời gian làm bài: 180 phút mỗi môn.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa Cơ bản (để b/c);

– BTV Đoàn trường (để b/c);

– Các cơ sở Đoàn (để t/h);

– Lưu VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Dung

2018-12-01T17:22:05+00:00 16/11/18|

Leave A Comment