Bạn đang ở tại:---Thông báo tổ chức “Ngày Đoàn viên” kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày thành lập Trường

Thông báo tổ chức “Ngày Đoàn viên” kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày thành lập Trường

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

 Số: 17 /KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức “Ngày Đoàn viên”

 kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

và 31 năm ngày thành lập trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh

______________

Căn cứ vào kế hoạch số 01 /KH-BTV ngày 24  tháng 02 năm 2019 của Ban Thường Vụ Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức tháng thanh niên năm 2019; nay Ban Chấp hành trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến các cơ sở và sinh viên toàn trường được biết về thông tin ngày hội cụ thể như sau:

1. Chương trình Hội Thao “Kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày thành lập Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh”

Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 24/03/2019 (Chủ nhật).

Địa điểm: Sân trường CS1

Phân công nhiệm vụ: Ban tổ chức chuẩn bị các khu thể thao cho sinh viên tham gia gồm 6 trạm.

Trạm 1: Chạy ngắn – Phụ trách: CLB Khởi nghiệp

Trạm 2: Nhảy xa – Phụ trách: CLB Sách vs Hành Động

Trạm 3: Đá cầu – Phụ Trách: CLB Anh Văn

Trạm 4: Đá bóng bowling – Phụ trách: CLB Sống Đẹp

Trạm 5: Nhảy bao bố – Phụ trách: CLB Kỹ Năng

Trạm 6: Kéo co – Phụ trách: Đội CTXH

2. Chương trình Mitting, văn nghệ “Kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày thành lập Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh”

Thời gian: Từ 17h00 đến 21h30 ngày 24/03/2019 (Chủ nhật).

Địa điểm: Hội trường A – Cơ sở chính trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Phân công nhiệm vụ

Mỗi Đoàn Khoa, Đoàn viện và Câu lạc bộ đội nhóm chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ để biểu diễn. (Các tiết mục sẽ duyệt 1 lần tại hội trường A cơ sở 1,vào 18h00 ngày 20/03)

Lưu ý: Thời gian gửi tên tiết mục và nhạc: hạn chót là 17h00 ngày 16/03/2019.

Tất cả các tiết mục gửi vào mail Hội Sinh viên trường:

dhgtvttp@hoisinhvien.vn  với tiêu đề Tên đơn vị_Lễ mitting

Để chương trình “Ngày Đoàn viên” diễn ra thành công, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị triển khai rộng rãi đến sinh viên của đơn vị mình và đảm bảo những nội dung được phân công.

Mọi thắc mắc liên hệ đ/c Phạm Thành Tuân – Ủy viên BTV Đoàn trường – Chủ tịch Hội Sinh viên trường, điện thoại 0963167894.

Nơi nhận:

–   Đảng ủy – BGH (để b/c);

–   BTV Đoàn trường (để b/c);

–   BTK HSV trường (để b/c);

–   BTC chương trình (để t/t)

–   Đoàn, Liên chi Hội 9 khoa (để t/h);

–   CLB, đội, nhóm (để t/h);

–   Sinh viên toàn trường (để t/t);

–   Lưu: VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Dung

2019-03-26T22:28:10+00:00 11/03/19|

Leave A Comment