Bạn đang ở tại:---Thông báo V/v tham gia chương trình học hè tại trường KMOU, Hàn Quốc

Thông báo V/v tham gia chương trình học hè tại trường KMOU, Hàn Quốc

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

 Số: 09 /TB-PĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tham gia chương trình học hè tại trường KMOU, Hàn Quốc

Vừa qua, Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) đã gửi thông báo về chương trình trao đổi sinh viên hè (International Summer School – ISS).

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo nội dung chi tiết chương trình như sau:

Thời gian:  từ 23/07/2018 – 03/08/2018

Nội dung chương trình: sinh viên sẽ được tham gia học tập về ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc, đi thực tế tại các công ty ngành Hàng hải, giao lưu với các sinh viên đến từ các trường Đại học khác trên thế giới.

Chi phí: Trường KMOU đài thọ chỗ ở, phí tham dự khóa học và đi thực tế. Sinh viên chi trả các chi phí còn lại như: visa, vé máy bay khứ hồi, tiền ăn và bảo hiểm.

Lưu ý: Sinh viên sau khi đăng ký và được lựa chọn tại trường, sẽ được gửi đến KMOU để xét duyệt hồ sơ. Sinh viên được chọn tham gia chương trình cuối cùng sẽ do trường KMOU quyết định.

Theo đó, phòng Đối ngoại thông báo sinh viên đăng ký tham gia chương trình, điều kiện:

* Sinh viên Đại học Chính quy tất cả các ngành.

* Anh văn giao tiếp tốt

* Điểm học lực: từ 2.5/4 trở lên

* Chưa từng vi phạm kỷ luật theo quy định Nhà trường

* Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 06 tháng kể từ ngày đi.

Sinh viên quan tâm vui lòng điền form theo mẫu (tải tại đây)và gửi về email cho chuyên viên Vũ Hải Nam: nam.vu@ut.edu.vn, trước ngày 15/04/2018.

Để biết thêm chi tiết chương trình, vui lòng tham khảo (tải tại đây.).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Như trên; 

– Ban Giám hiệu (báo cáo);

– Lưu ĐN;

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

2018-10-22T10:08:49+00:00 21/03/18|

Leave A Comment