Bạn đang ở tại:-, Tin Tức-Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Giao thông xanh” năm 2018

Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Giao thông xanh” năm 2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 219 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Giao thông xanh” năm 2018

——————–

Hướng tới chào mừng 30 năm Ngày thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (18/5/1988-18/5/2018);

Thiết thực xây dựng phong trào hoạt động sáng tạo và tìm kiếm những ý tưởng, mô hình thiết thực, mới trong việc giải quyết các vấn đề về giao thông, xây dựng và môi trường nhằm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Xanh – Sạch – Đẹp, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Giao thông xanh” năm 2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 35 trong và ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Số lượng:

– Mỗi đội đăng ký tối đa 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên là Trưởng nhóm.

– Mỗi đội được đăng ký nhiều ý tưởng.

3. Thời gian, địa điểm:

+ Từ 02/02/2018 đến hết 27/4/2018: Các đội nộp hồ sơ và đăng ký ý tưởng;

+ Từ 28/4/2018 đến hết 05/5/2018: Ban tổ chức tổng hợp và chấm sơ loại tất cả ý tưởng đăng ký;

+ Ngày 06/5/2018: Công bố danh sách ý tưởng được vào vòng Bán kết;

+ Ngày 15/5/2018: Thi vòng Bán kết để chọn ra 20 ý tưởng vào Chung kết;

+ Từ 18/5/2018 đến hết 24/9/2018: Các đội được vào vòng Chung kết nhận kinh phí hỗ trợ từ Ban tổ chức và thực hiện sản phẩm dự thi;

+ Từ 21/8/2018 đến hết 21/9/2018: Vòng bình chọn trực tuyến tại chuyên trang Facebook của cuộc thi;

+ Ngày 25/9/2018: Thi vòng Chung kết tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (số 2 đường D3,  phường 25, Quận Bình Thạnh).

+ Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2018 tại Sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

4. Nội dung thi:

“Giao thông xanh” là cuộc thi sáng tạo với mục tiêu xây dựng các mô hình, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết của Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Giao thông vận tải, xây dựng và môi trường, tiến tới xây dựng Thành phố thành Đô thị thông minh, xanh.

Cuộc thi bao gồm 04 bảng, cụ thể như sau:

+ Bảng “Quy hoạch”: sản phẩm dự thi là mô hình cụ thể nhằm khắc phục các vấn đề nóng của Thành phố như giải quyết trình trạng kẹt xe, ngập nước hoặc các mô hình về các công trình, kiến trúc xanh tạo mỹ quan giao thông và đô thị;

+ Bảng “Điều hành”: sản phẩm dự thi là các mô hình, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, hệ thống điều khiển giao thông thông minh;

+ Bảng “Phương tiện, thiết bị”: sản phẩm dự thi là các mô hình sản phẩm cơ khí tự động, vật liệu ứng dụng có khả năng khắc phục trình trạng ngập nước, bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị và giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bảng “Tuyên truyền”: sản phẩm dự thi là các ấn phẩm truyền thông, khẩu hiệu, video clip về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tuyên truyền về luật giao thông, các tiểu phẩm ứng xử văn hóa của người tham gia giao thông.

– Mỗi đội có thể đăng ký nhiều ý tưởng dự thi cho nhiều bảng khác nhau.

5. Hình thức thi:

5.1. Giai đoạn 1: (từ 02/02/2018 đến hết 27/4/2018)

– Các đội đăng ký dự thi và nội dung ý tưởng tham dự theo mẫu có sẵn tại:

+ Website chính thức của cuộc thi là: giaothongxanh.vn

+ Hoặc chọn hình đăng ký dưới đây:

– Trong thời gian đăng ký, các đội có quyền chỉnh sửa, thay đổi nội dung ý tưởng tham gia, Ban tổ chức chỉ lấy bản cập nhật cuối cùng.

5.2. Giai đoạn 2: (từ 28/4/2018 đến hết 15/5/2018)

– Ban tổ chức chấm sơ loại ý tưởng và công bố danh sách ý tưởng thi Bán kết.

– Tổ chức thi vòng Bán kết bằng hình thức thuyết trình.

5.3. Giai đoạn 3: (từ 18/5/2018 đến hết 25/9/2018)

– Tổ chức vòng bình chọn trực tuyến. (kết quả bình chọn không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc)

– Các đội tập trung thực hiện sản phẩm.

– Tổ chức thi vòng Chung kết. (Cụ thể theo thể lệ đính kèm thông báo này, tải tại đây).

6. Cơ cấu giải thưởng: 

7. Phân công nhiệm vụ:

Ban Giám hiệu Nhà trường phân công cho Phòng Khoa học Công nghệ, Nghiên cứu và phát triển phối hợp với Đoàn trường tổ chức cuộc thi này cùng với cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ theo nội dung và tiến độ đề ra.

Đối với các khoa/viện chuyên môn. Ban Giám hiệu Nhà trường căn cứ vào số lượng sinh viên từng khoa và phân bổ chỉ tiêu mô hình, sản phẩm ý tưởng tối thiểu tham gia cuộc thi như sau:

Trên đây là thông báo về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Giao thông xanh” năm 2018 hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trường. Ban Giáo hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này.

Trên đây là thông báo về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Giao thông xanh” năm 2018 hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trường. Ban Giáo hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này.

Nơi nhận:

– Các khoa/viện thuộc trường;

– Phòng KHCN, NC&PT;

– BTV Đoàn trường;

– Thành viên Ban tổ chức;

– Lưu (VP).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

2018-10-22T10:11:38+00:00 29/01/18|

Leave A Comment