Bạn đang ở tại:---Thông báo V/v Tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần I năm học 2016_2017

Thông báo V/v Tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần I năm học 2016_2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 09/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần I năm học 2016 -2017
______________

Căn cứ vào kế hoạch số 10 /KH-ĐTN NGÀY 07/10/2016 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện lần I – năm học 2016 – 2017, nhằm thiết thực Chào mừng 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (20/11/1982-20/11/2016), nay Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thế Đoàn viên, hội viên, sinh viên trường tham gia hiến máu tình nguyện lần I năm học 2016 – 2017, thông tin cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG – CÁCH THỨC THAM GIA:

1. Đối tượng:

– Cán bộ, nhân viên nhà trường.

– Toàn thể Đoàn viên thanh niên, sinh viên của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

– Các đợn vị khác ngoài trường.

– Người tham gia hiến máu phải đảm bảo đủ sức khoẻ và các điều kiện khác mà Trung tâm Hiến Máu đưa ra.

(Nam từ 47 kg trở lên, Nữ từ 43 kg trở lên và có tình trạng sức khoẻ tốt).

2. Cách thức tham gia: Trực tiếp đăng ký tại bàn hướng dẫn và tham gia ngay tại địa điểm thực hiện.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

1. Ngày 31/10/2016 (Thứ Hai):

+ Sáng: 6 giờ 30 phút đến 10 giờ.

Địa điểm: Tại Hội trường A (số 2, D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM)

2. Ngày 01/11/2016 (Thứ Ba):

+ Sáng: 6 giờ 30 phút đến 10 giờ.

Địa điểm: Tại Hội trường A (số 2, D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM)

3. Ngày 02/11/2016 (Thứ Tư):

+ Sáng: 6 giờ 30 phút đến 10 giờ.

Địa điểm: Tại cơ sở 3, Số 70, Đường Tô Ký, KP3, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM).

4. Ngày 03/11/2016 (Thứ Tư):

+ Sáng: 6 giờ 30 phút đến 10 giờ.

Địa điểm: Tại cơ sở 3, Số 70, Đường Tô Ký, KP3, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM).

Trên đây là thông báo của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia hiến máu tình nguyện lần I – năm học 2016 – 2017.

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ: Đ/c Phạm Minh Triết – Phó Ban Tổ chức – Đội Trưởng Đội công tác Xã hội – Sđt: 0120 393 1194.

Nơi nhận:

– Đảng ủy – BGH  trường;

– Ban Quản lý cs quận 12;

– Phòng QTTB;

– Ban Thường vụ Đoàn trường;

– Các cơ sở Đoàn;

– Lưu: VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Ông Hoàng Ý

2017-11-29T09:35:00+00:00 17/08/17|

Leave A Comment