Bạn đang ở tại:--(Cập nhật 21-11-2018) Thông tin Tuyển dụng tháng 11-2018

(Cập nhật 21-11-2018) Thông tin Tuyển dụng tháng 11-2018

Thông tin chi tiết, bạn đọc chọn vào hình dưới để truy cập vào thư mục chứa các thông báo:

 

Các thông tin bổ sung khác bao gồm: 
Thông tin và đăng ký công việc thời vụ Tết của CoopMart: https://tinyurl.com/NV-ThoivuTetCoopMart
Thông tin và đăng ký công việc thời vụ Tết của EMART: https://tinyurl.com/NV-ThoivuTetEmart
Thông tin và đăng ký việc làm vụ tại REDSUN: https://tinyurl.com/REDSUN-QUYIV-2018
Thông tin về một số việc làm khác: https://tinyurl.com/THONGTINVIECLAM
2018-12-01T17:20:02+00:00 05/11/18|

Leave A Comment