Bạn đang ở tại:---Tổ chức chương trình “Diễn đàn Tiếng nói trẻ – YouthSpeak 2019”

Tổ chức chương trình “Diễn đàn Tiếng nói trẻ – YouthSpeak 2019”

Link đăng ký tham gia chương trình được đề cập tại mục 4: https://bit.ly/Tiengnoitre

Tài liệu giới thiệu về AIESEC xem tại đây.

2019-10-16T14:55:24+00:00 20/09/19|

Leave A Comment