Bạn đang ở tại:---Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM đứng trong TOP 10 Bảng xếp hạng đại học Việt Nam

Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM đứng trong TOP 10 Bảng xếp hạng đại học Việt Nam

Hệ thống xếp hạng giáo dục đại học (ĐH) quốc tế uniRank ™ vừa công bố Bảng xếp hạng 67 trường đại học tại Việt Nam năm 2018. Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 10. 

Nguồn: www.4icu.org

Theo bảng xếp hạng đại học này, ĐH Quốc gia Hà Nội đứng vị trí thứ nhất, ĐH Đà Nẵng thứ nhì, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thứ ba. Các vị trí tiếp theo lần lượt gồm: Trường ĐH FPT, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM…

UniRank ™ là hệ thống xếp hạng giáo dục ĐH quốc tế đánh giá và xếp hạng hơn 13.600 trường ĐH của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc xếp hạng này về mức độ hiện diện và phổ biến qua website trong hệ thống giáo dục đại học.

UniRank ™ khai thác cơ sở dữ liệu lớn, đo lường các chỉ số dựa trên nền tảng web. Các trường được xếp hạng thỏa mãn các điều kiện sau: được cấp phép và/hoặc được công nhận kiểm định bởi tổ chức có liên quan đến giáo dục đại học hợp pháp của Việt Nam, cấp bằng đại học thời gian đào tạo ít nhất bốn năm (bằng cử nhân) hoặc sau đại học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ), hiện thực hiện phương thức đào tạo trực tiếp (face to face learning).

UniRank ™ cho biết việc xếp hạng này dựa trên các số liệu web hợp lệ, không thiên vị và không thể ảnh hưởng được cung cấp bởi các nguồn thông tin web độc lập chứ không phải dữ liệu do các trường đại học gửi.

Nguồn: www.4icu.org.

2018-11-16T09:56:08+00:00 22/10/18|

Leave A Comment