Bạn đang ở tại:--V/v Tổ chức và mời sinh viên tham gia chương trình Hội thảo Cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng kiến thức tiền hôn nhân

V/v Tổ chức và mời sinh viên tham gia chương trình Hội thảo Cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng kiến thức tiền hôn nhân

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức và mời sinh viên tham gia chương trình Hội thảo

Cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng kiến thức tiền hôn nhân cho sinh viên

—————–

Nhằm chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2017, Nhà trường tổ chức chương trình Hội thảo Cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng kiến thức tiền hôn nhân cho sinh viên với sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Nhà trường và kính mời các bạn sinh viên tham gia chương trình Hội thảo nói trên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên đang theo học tại Nhà trường.

2. Thời gian tổ chức: 14g00 ngày thứ Bảy (28/10/2017).

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường A, cơ sở chính.

4. Hình thức đăng ký tham gia:

Sinh viên đăng ký tham gia tại đây.

5. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình:

– Sinh viên nhận được quà tặng hoặc quà kỷ niệm từ Ban tổ chức khi tham gia hội thảo.

– Sinh viên nhận được quà từ Ban tổ chức khi tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia trò chơi trong chương trình hội thảo.

– Sinh viên nhận được các tài liệu tuyên truyền từ Ban tổ chức liên quan đến nội dung hội thảo.

– Sinh viên được ghi nhận để đánh giá kết quả rèn luyện vào học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại mục 3.a, Tiêu chí 3 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện về việc Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa cấp Trường.

Trân trọng thông báo và kính mời !

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa/ Viện quản lý SV (để t/h);

– Sinh viên Trường (để t/h);

– Lưu: CTVS, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

(Đã ký)

Phạm Quang Dũng

2017-11-14T09:16:49+00:00 19/10/17|

Leave A Comment