Bạn đang ở tại:--Công ty Cổ phần Tư vấn khảo sát dầu khí PVE tuyển dụng 20 kỹ sư Xây dựng/ Kỹ thuật, Kinh tế xây dựng

Công ty Cổ phần Tư vấn khảo sát dầu khí PVE tuyển dụng 20 kỹ sư Xây dựng/ Kỹ thuật, Kinh tế xây dựng

2019-09-19T14:33:56+00:00 10/09/19|

2 Comments

  1. Đoàn Qui Tâm 10/09/2019 at 17:12 - Reply

    Em xin hỏi vị trí nhân viên mua sắm

    • Nguyễn Minh Đức 12/09/2019 at 17:45 - Reply

      Bạn liên hệ trực tiếp với đơn vị tuyển dụng như thông báo đã ghi nhé!

Leave A Comment Hủy