Bạn đang ở tại:-Nhân sự Đội Công tác xã hội
Nhân sự Đội Công tác xã hội 2020-10-20T16:17:43+00:00

Thông tin các thành viên Ban Điều hành Đội Công tác xã hội Trường ĐH GTVT TP.HCM nhiệm kỳ XII (2020-2021) như sau:

1. Đ/c Lê Phan Bảo Lâm – Đội trưởng.
2. Đ/c Nguyễn Đình Trung – Đội phó.
3. Đ/c Võ Thị Ánh Hồng – Đội phó – Phó ban hoạt động.
4. Đ/c Đỗ Nhật Linh – Trưởng ban nhân sự.
5. Đ/c Trần Văn Triều – Trưởng ban hoạt động.
6. Đ/c Nguyễn Chí Hải – Phó ban hoạt động.
7. Đ/c Trần Nữ Thuý Vy – Trưởng ban hậu cần.
8. Đ/c Trương Thuý Hà – Trưởng ban văn nghệ.
9. Đ/c Võ Vân Thảo – Trưởng ban thông tin tuyên truyền.

—————————————————————————————————————————–

Thông tin các thành viên Ban Điều hành Đội Công tác xã hội Trường ĐH GTVT TP.HCM nhiệm kỳ X (2018-2019) như sau:

1. Đ/c Nguyễn Huỳnh Đức – Đội Trưởng

2. Đ/c Lê Tuấn Nghĩa – Đội Phó

3. Đ/c Hoàng Nhân Giang – Đội Phó Kiêm Trưởng Ban Thông Tin Tuyên Truyền

4. Đ/c Ngô Duy Tân – Trưởng Ban Hoạt Động

5. Đ/c Phan Thị Tuyết – Trưởng Ban Hậu Cần

6. Đ/c Trần Ngô Thúy Trà – Trưởng Ban Nhân Sự 

7. Đ/c Nguyễn Ngọc Hằng – Trưởng Ban Văn Nghệ 

8. Đ/c Nguyễn Minh Ngọc – Phó Ban Hoạt Động

9. Đ/c Nguyễn Văn Thuận – Phó Ban Hoạt Động

—————————————————————————————————————————–

Thông tin các thành viên Ban Điều hành Đội Công tác xã hội Trường ĐH GTVT TP.HCM nhiệm kỳ IX (2017-2018) như sau:

1. Đội Trưởng: Vũ Văn Hùng

SĐT: 01692542945

FB:https://www.facebook.com/vuhungs

2. Đội phó: Nguyễn Nhựt Huy

SĐT: 01646231576

FB: https://www.facebook.com/huy.su.946

3. Đội phó – Trưởng ban Thông tin tuyên truyền: Hoàng Nhân Giang

SĐT: 0969293215

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008000868812

4. Trưởng ban Nhân sự: Lê Thị Tường Vy

SĐT: 01653400215

FB: https://www.facebook.com/bap.rangbo.338

5. Trưởng ban Hậu cần: Phan Thị Tuyết 

SĐT: 0164458575

FB:https://www.facebook.com/tuyetphan.gtvt

6. Trưởng Tiểu ban Văn nghệ: Nguyễn Thị Thu Yên

SĐT: 0961014313

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010426035233

7. Ủy viên Ban điều hành – Trưởng ban hoạt động: Ngô Duy Tân

SĐT: 01659355961

FB: https://www.facebook.com/tanblack.ngo

8. Ủy viên Ban điều hành – Phó ban Hoạt động: Đặng Trương Trường Giang

SĐT: 01683118768

FB: https://www.facebook.com/ro.dang.97

9. Ủy viên Ban điều hành – Phó ban Hoạt động: Nguyễn Huỳnh Đức

SĐT: 01664215488

FB: https://www.facebook.com/huynhducit