Bạn đang ở tại:--Thông tin Tuyển dụng tháng 12-2018

Thông tin Tuyển dụng tháng 12-2018

Bạn đọc chọn vào hình dưới để truy cập vào thư mục chứa thông tin tuyển dụng của các đơn vị: 
Các thông tin bổ sung khác bao gồm: 
Thông tin và đăng ký công việc thời vụ Tết của CoopMart: https://tinyurl.com/NV-ThoivuTetCoopMart
Thông tin và đăng ký công việc thời vụ Tết của EMART: https://tinyurl.com/NV-ThoivuTetEmart
Thông tin và đăng ký việc làm vụ tại REDSUN: https://tinyurl.com/REDSUN-QUYIV-2018
Thông tin về một số việc làm khác: https://tinyurl.com/THONGTINVIECLAM
2019-01-04T09:31:25+00:00 03/12/18|

Leave A Comment