Bạn đang ở tại:-, Phong trào sinh viên, Tin Tức, Đào tạo - Học tập-Thông báo tổ chức thi “Olympic các môn Cơ học cấp Trường” và chuẩn bị cho kỳ thi Olympic các môn Cơ học toàn quốc năm 2019

Thông báo tổ chức thi “Olympic các môn Cơ học cấp Trường” và chuẩn bị cho kỳ thi Olympic các môn Cơ học toàn quốc năm 2019

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

 Số: 03 /TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi “Olympic các môn Cơ học cấp Trường” và chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2019

Căn cứ thông báo số 01 ngày 20/10/2018 của Hội Cơ học Việt Nam về việc tổ chức thi Olympic các môn Cơ học toàn quốc lần thứ 31-2019 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/04/2019. Căn cứ vào Số: 02  /KH- ĐHGTVT-ĐTN của Trường Đại học Giao Thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 21/02/2019. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học GTVT TP. HCM, Khoa  phối hợp với Đoàn Thanh niên thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký và thi tuyển Olympic cơ học Cấp trường  như sau:

1. MỤC ĐÍCH KỲ THI: 

Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thúc đẩy và khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đồng thời lựa chọn đội tuyển tham gia cuộc thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc lần thứ 31 năm 2019 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

2.1.Thời gian: Chủ nhật, ngày 17 tháng 03 năm 2019

2.2. Địa điểm: Cơ sở chính Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh.

2.3. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên hệ chính quy của trường.

3. MÔN THI:

Buổi sáng: Thi 7 môn truyền thống theo hình thức tự luận, gồm có:

1. Cơ học kỹ thuật       3. Cơ học kết cấu        5. Cơ học đất         7.Chi tiết máy

2. Sức bền vật liệu       4. Thủy lực                  6. Nguyên lý máy

Buổi chiều: Thi 5 môn Ứng dụng Tin học (UDTH) trong Cơ học trên máy tính gồm có:

8. ƯDTH trong Cơ học kỹ thuật            11. ƯDTH trong Sức bền vật liệu

9. ƯDTH trong Nguyên lý máy              12. ƯDTH trong Cơ kết cấu

10. ƯDTH trong chi tiết máy

4. Nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia đội tuyển:

Sinh viên tham gia đội tuyển phải tuân thủ các quy định về thời gian và quy chế của Trường.

Những sinh viên được chọn vào đội tuyển chính thức sẽ được hưởng các quyền lợi về thi Olympic như: được cộng điểm môn học tương ứng, được khen thưởng theo quy chế của Trường.

5. Hình thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký theo link dưới đây từ ngày 26/02/2019 đến hết ngày 10/03/2019.

Link đăng ký các môn Cơ học: https://goo.gl/forms/n5wb3fjRIg285ysC3

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– Khoa Kỹ thuật xây dựng;

– Khoa Cơ khí;

– VP Đoàn trường;

– Phòng CTCT và QLSV;

– Phòng Đào tạo;

– Ban Quản trị Website;

– Lưu VT.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Dung

2019-03-13T16:30:39+00:00 26/02/19|

Leave A Comment