Bạn đang ở tại:-, Phong trào sinh viên-Thông báo tổ chức thi Olympic các môn Toán, Cơ học cấp Trường năm 2017 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2018

Thông báo tổ chức thi Olympic các môn Toán, Cơ học cấp Trường năm 2017 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số:  757 /KH-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức thi “ Olympic các môn Toán, Cơ học cấp trường” năm 2017

và chuẩn bị cho kỳ thi Olympic các môn Toán, Cơ học toàn quốc năm 2018

——————

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Tạo môi trường thuận lợi cho các bạn đoàn viên sinh viên có thể phát huy tài năng của mình trong các lĩnh vực Toán, Cơ học;

– Thành lập đội tuyển Olympic Toán, Cơ học cấp trường để tham gia thi Olympic Toán và Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017;

– Phát triển phong trào học tập và Nghiên cứu khoa học của đoàn viên sinh viên trường.

2. Yêu cầu:

– Thu hút được các bạn đoàn viên sinh viên có đam mê, yêu thích về Toán, Cơ học tham gia;

– Đảm bảo công tác tổ chức thi nghiêm túc, chất lượng để thành lập được đội tuyển cấp trường để tham gia thi toàn quốc.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Thời gian:

– Olympic Toán cấp trường: thi vào ngày 31/12/2017 (Chủ Nhật).

– Olympic các môn Cơ học cấp trường: thi vào ngày 07/01/2018 (Chủ Nhật).

2. Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh (sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và phòng thi của từng môn trước thời gian thi 7 ngày).

3. Đối tượng tham gia: tất cả sinh viên hệ chính quy của trường.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với Olympic Toán cấp Trường:

Nhà trường giao cho Văn phòng Đoàn trường phối hợp cùng khoa Cơ bản tổ chức thực hiện gồm 02 môn thi là Toán Đại Số và Toán Giải Tích, cụ thể như sau:

– Bộ môn Toán thuộc khoa Cơ bản có trách nhiệm ra đề thi cấp trường và gửi về cho Văn phòng Đoàn trường đề thi (có niêm phong) trước ngày 22/12/2017, chấm thi, cử giáo viên chuyên môn trong các buổi thi để hỗ trợ Ban tổ chức và chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc lần thứ 26 được tổ chức tại trường tại Quảng Bình vào tháng 04/2018. ( Việc chốt danh sách sinh viên dự thi toàn quốc sẽ do khoa và Bộ môn quyết định).

– Văn phòng Đoàn trường: có trách nhiệm thông báo đến toàn thể sinh viên trường về cuộc thi, tổ chức thi, coi thi, công tác hậu cần cho kỳ thi và dẫn đoàn thi cấp quốc gia cùng đại diện Bộ môn Toán.

2. Đối với Olympic Cơ học cấp Trường:

Nhà trường giao cho Văn phòng Đoàn trường phối hợp cùng Ban Chủ nhiệm các khoa: Cơ khí và Kỹ thuật xây dựng tổ chức thực hiện thi cấp trường gồm các môn thi là Cơ học kết cấu, Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Chi tiết máy, Thủy lực, Cơ học đất, Ứng dụng tin học trong cơ học và Nguyên lý máy. Cụ thể như sau:

– Các khoa có liên quan có trách nhiệm ra đề thi cấp trường và gửi về cho Văn phòng Đoàn trường đề thi (có niêm phong) trước ngày 22/12/2017, đồng thời tổ chức chấm thi, cử giáo viên chuyên môn trong các buổi thi để hỗ trợ Ban tổ chức và chọn đội tuyển dự thi Olympic các môn Cơ học Sinh viên toàn quốc lần thứ 30 được tổ chức tại trường Đại học Cửu Long, dự kiến vào tháng 4/2018 ( Việc chốt danh sách sinh viên dự thi toàn quốc sẽ do khoa và Bộ môn quyết định)..

– Văn phòng Đoàn trường: có trách nhiệm thông báo đến toàn thể sinh viên trường về cuộc thi, tổ chức thi, coi thi, công tác hậu cần cho kỳ thi và dẫn đoàn thi cấp quốc gia cùng đại diện các khoa chuyên môn.

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức:

1.1. Trưởng ban: Ông Lưu Thiện Quang, Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường, Trưởng ban Học tập và NCKH Đoàn trường.

1.2. Phó ban: Ông Lê Tuấn Vũ, Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

1.3. Ủy viên thường trực: Ông Nguyễn Hồng Thắng, UVBTK Hội Sinh viên trường.

1.4. Các ủy viên:

– Ông Nguyễn Anh Sơn, Chuyên viên phòng Công tác Chính trị và QLSV, Bí thư Chi đoàn Cán bộ Phòng ban.

– Ông Huỳnh Kim Truyện, Bí thư Chi đoàn Cơ bản – Ngoại ngữ – LLCT.

– Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh văn phòng Đoàn trường.

– Ông Phạm Thành Tuân, Phó Chánh văn phòng Đoàn trường.

– Bà Phạm Thị Bích Cầm, Chánh Văn phòng HSV trường.

– Ông Nguyễn Tấn Quang, Chánh Văn phòng HSV trường.

– Ông Trần Quang Hải, chủ nhiệm CLB Truyền thông HSV trường.

Các thành viên khác theo sự phân công của Văn phòng Đoàn trường và đại diện các khoa: Cơ bản, Cơ khí và Kỹ thuật xây dựng.

2. Phân công nhiệm vụ thực hiện:

– Đoàn trường phụ trách công tác tổ chức các môn thi Toán và Cơ học, tổ chức phát động phong trào trong sinh viên và nhận đăng ký tham gia từ sinh viên, phụ trách công tác coi thi, phối hợp với các khoa và bộ môn liên quan để thông tin cụ thể chi tiết về các cuộc thi cho sinh viên.

– Đối với các khoa và bộ môn liên quan phụ trách công tác chuyên môn gồm: ra đề thi các môn thi liên quan, tổ chức chấm thi gửi kết quả về Văn phòng Đoàn trường để tổng hợp và công bố, phối hợp với Đoàn trường để thông tin cụ thể chi tiết về quyền lợi của sinh viên khi tham gia thi Olympic cấp trường và cấp quốc gia và tổ chức ôn tập cho đội tuyển cấp trường tham gia cấp quốc gia.

– Phòng Công tác chính trị và QLSV: Phối hợp cùng Đoàn trường trong các tuyên truyền trong sinh viên và cộng điểm rèn luyện cho sinh viên theo quy định.

– Phòng Quản trị thiết bị: bố trí phòng thi các môn Toán, Cơ học cấp trường và bố trí phòng ôn luyện cho các đội tuyển cấp quốc gia khi có yêu cầu từ Ban tổ chức.

– Phòng Kế hoạch – Tài vụ: hỗ trợ kinh phí tổ chức kỳ thi theo đề nghị của Ban tổ chức.

– Phòng Đào tạo: phối hợp với các khoa chuyên môn để hỗ trợ, và tạo điều kiện cộng điểm khuyến khích cho sinh viên theo quy định của Nhà trường.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG

1. Môn Toán:

1.1. Đại số:

01 Giải nhất: Giấy khen Hiệu trưởng + 500.000đ

01 Giải nhì: Giấy khen Hiệu trưởng + 300.000đ

01 Giải ba: Giấy khen Hiệu trưởng + 200.000đ

02 Giải khuyến khích: Giấy khen Hiệu trưởng + 150.000đ

1.2. Giải tích:

01 Giải nhất: Giấy khen Hiệu trưởng + 500.000đ

01 Giải nhì: Giấy khen Hiệu trưởng + 300.000đ

01 Giải ba: Giấy khen Hiệu trưởng + 200.000đ

02 Giải khuyến khích: Giấy khen Hiệu trưởng + 150.000đ

2. Các môn Cơ học gồm:

Cơ học kết cấu, Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Chi tiết máy, Thủy lực, Cơ học đất, Ứng dụng tin học trong cơ học, trong nguyên lý máy và Chi tiết máy.

Tương ứng mỗi môn gồm các giải:

01 Giải nhất: Giấy khen Hiệu trưởng + 500.000đ

01 Giải nhì: Giấy khen Hiệu trưởng + 300.000đ

01 Giải ba: Giấy khen Hiệu trưởng + 200.000đ

02 Giải khuyến khích: Giấy khen Hiệu trưởng + 150.000đ

VI. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

Sinh viên đăng ký theo link đính kèm hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường (cơ sở chính) từ ngày 01/12/2017 đến ngày 26/12/2017 (đối với môn thi Toán) và từ ngày 01/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (đối với các môn thi Cơ học).

Link đăng ký môn toán cấp trường: https://goo.gl/forms/9h7hB4oa4VdQ3chZ2

Link đăng ký môn cơ học cấp trường:https://goo.gl/forms/kbNugMQYEmdWO3uH2

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

– Ngày 28/11/2017: Lên dự thảo kế hoạch;

– Ngày 28/11/2017: Ban hành kế hoạch;

– Nhận đăng ký: Từ từ ngày 01/12/2017 đến ngày 26/12/2017 (đối với môn thi Toán) và từ ngày 01/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (đối với các môn thi Cơ học).

– Ngày 31/12/2017: Tổ chức thi Olympic Toán học cấp trường.

– Ngày 07/01/2018: Tổ chức thi Olympic các môn Cơ học cấp trường.

– Từ ngày 01/2018 đến tháng 4/2018: Tổ chức ôn luyện cho sinh viên dự thi các môn Toán học và Cơ học Toàn quốc năm 2018.

Nơi nhận:

– Đảng Ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường (để b/c);

– Khoa Cơ bản, khoa KTXD, khoa Cơ khí;

– BTV Đoàn trường;

– Ban quản trị Website;

– Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

2017-12-28T18:32:47+00:00 30/11/17|

Leave A Comment