Bạn đang ở tại:--Thông tin tuyển dụng tháng 6/2018 – Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Tp.HCM

Thông tin tuyển dụng tháng 6/2018 – Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Tp.HCM

1. Nhóm nhân viên phục vụ, gọi điện thoại

Tải và xem chi tiết tại đây: SAC – 11-6-2018

2. Nhân viên bán hàng dược phẩm

Tải và xem chi tiết tại đây: SAC – 11-6-2018 Sale TDV

3. Các vị trí trong CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ (RED SUN)

Link để các bạn đăng ký: https://tinyurl.com/DangkyVieclam-RedSun

Tải và xem chi tiết tại đây:  SAC – 11-6-2018 Red Sun 1,  SAC – 11-6-2018 Red Sun 2

2018-07-16T14:52:21+00:00 11/06/18|

Leave A Comment